tài khoản mạng xã hội

Xin thị thực Mỹ phải khai tài khoản mạng xã hội, email, số điện thoại?

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang lấy ý kiến dư luận về quy định mới liên quan việc cấp thị thực (visa) vào nước này.     Xếp hàng chờ phỏng vấn cấp thị thực trước Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM TRUNG HIẾU Đương đơn có thể phải cung cấp thông tin về […]

Read more