Lò Kim Tuyến

Cô gái Thái mở tour du lịch giới thiệu bản sắc Điện Biên

Phụ nữ sinh ra là để tỏa sáng. Chính vì vậy, mình hãy tỏa sáng theo cách của mình. Cô gái 9x Lò Kim Tuyến chọn cách tỏa sáng là làm tour du lịch giới thiệu bản sắc văn hóa Điện Biên đi khắp mọi miền. Ngưỡng mộ công việc thú vị của nghề hướng […]

Read more