Sóc Trăng: 2 activities found

Chùa Chén Kiểu-Sóc Trăng, Quốc lộ 1A, Ấp Tâm Lộc, Đại Tâm, Mỹ Xuyên District, Soc Trang, Vietnam

Chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu)

0 Reviews

Chùa Đất Sét

0 Reviews