Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021

Dinh Ha

10 Reviews

Member since Apr 08, 2021

Verifications

  • Phone number
  • ID Card
  • Travel Certificate
  • Email
  • Social media
Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021
    Hotel star

Khách sạn Amanda

Lô A2 - A2B, Đường 30/4, Q.Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam

Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021
    Hotel star

Khách sạn Suji Hà Nội

78 - 80 ngõ 116, Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, 10000, Vietnam


Review
Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021

Customer

11/10/2019

Best for friends vacation

Very accommodating front desk An! Thank you very much 😊
Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021

Customer

10/24/2019
Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021

Customer

08/11/2019

Tot

Rất moi va sạch
Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021

Customer

06/17/2019
Thông tin Du lịch và Khách sạn Việt nam - Giá tốt nhất cho năm 2021

Customer

04/09/2019

2주 출장 중 이용 후기

위치는 좋음, 큰 길을 건너면 도보로 5분 거리에 한국 식당 몇군데 포함 많은 식당과 카페가 있어 취양대로 선택이 가능함. 처음 알았지만, 평양관도 도보 15분 빠른 걸음 10분 거리임. 그리고, 근처 큰 도로는 광역버스 노선이 있지만, 이용해보지는 않음. 베트남국립대학교-자연과학대학과도 도보 이동이 가능하며, 근처 전통시장도 있음. 아침 4시경 근처 마을에서 닭 우는 소리가 우렁참. 다른 호텔에 비해 새벽 오토바이 소리가 전혀 없다는 점이 매력임. 호텔 직원도 친절하고, 깔끔한 편인데. 하우스키핑은 들쭉날죽한 편이라 개선이 요구됨. 그리고 옷장, 화장실 채수구멍 등의 디테일한 청소에 다소 무신경하다는 느낌을 받음. 수건은 기대점수 100점 기준 80점 수준으로 청결함. 조식은 간단한 포, 쌀죽, 토스트, 매일 바뀌는 야채볶음, 볶음밥, 볶음면, 돼지고기 구이 등등의 메뉴가 있고, 다양한 과일은 항상 준비됨. 출장 기간 중이라 편리함과 규칙적인 메뉴에 만족함. 호텔까지 택시 서비스 비용은 다른 어떤 곳보다 저렴함. 대략 180천. 택시 미터기 450~500의 반으로 가능함. 심지어 왕복 550. 물론 사전 데스크에 확인 필요함.