Pinky Homestay Đà Lạt – Phòng đôi thanh lịch

Giới thiệu về Pinky Homestay Chúng tôi - Pinky Homestay là một gia đình 3 người. Tôi là nhà báo, chồng tôi là kỹ thuật viên và con gái tôi làm giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thích gặp gỡ mọi người. Chúng tôi chỉ có 2 phòng để [...]
Read More

R1!Near Beach!A Comfort Private Room In LaLa House

Very close to Nha Trang beach, just walk about 500m to the beach. Just walk about 250m to local markets, mini markets, just about 7 minutes drive to the city downtown, and about 5 minutes drive to Cau Da island tour harbour. The house is located at a cool & peace place to relax, on […]

Read More